Lab-aanvragen door derden – Huisartsenpraktijk Hortus – Leiden

Lab-aanvragen door derden

Laboratorium aanvragen door derden

 

Het gebeurt regelmatig dat de huisarts wordt verzocht een bloedonderzoek te verrichten voor een specialist uit het ziekenhuis, een para-medicus (bijvoorbeeld dietist of fysiotherapeut) of alternatief genezer/zorgverlener (bijvoorbeeld homeopathisch genezer of orthomoleculair genezer).

De huisarts zal hier niet altijd gehoor aan geven, we leggen u graag hieronder uit waarom:

  • Indien een specialist uit het ziekenhuis een bloedonderzoek wenst, is de specialist ook degene die de uitslagen vervolgens op waarde kan schatten bij de aandoening van de patiënt. De specialist of zijn doktersassistente kunnen zélf een laboratoriumaanvraag aanmaken zodat de uitslagen ook automatisch weer bij de aanvragend specialist terecht komen. De huisartsenpraktijk zit hier dan niet tussen als ‘administratiekantoor’ om de uitslagen weer naar de specialist te sturen. Bovendien kan de huisarts de uitslagen niet altijd goed genoeg interpreteren omdat de aandoening bij de specialist behandeld wordt.
  • Indien een paramedicus of alternatief zorgverlener een bloedonderzoek wenst, kan dit gaan om waardes die niet passen bij de zienswijze van de huisarts. Het gaat dan bijvoorbeeld om een uitslag van een bloedgroep of bijvoorbeeld elementen als zink, koper of bepaalde vitamines. Dit soort aanvragen en de uitslagen ervan zijn door ons meestal niet te interpreteren en ons advies zal dan vaak zijn om deze laboratoriumaanvraag via de paramedicus of alternatief zorgverlener zélf te laten doen. Op die manier komen de uitslagen ook terecht bij die aanvrager en kan deze de uitslag, met zijn zienswijze, interpreteren. Mocht uw paramedicus of alternatief zorgverlener geen toegang hebben tot de reguliere laboratoria omdat zij wellicht niet BIG-geregistreerd zijn, dan kan deze ook een lab-aanvraag doen bij commerciële laboratoria (bijvoorbeeld labplusarts.nl).
  • Laboratoriumaanvragen die niet door de huisarts zélf geïndiceerd zijn, maar bijvoorbeeld in opdracht zijn gegaan van de specialist of andere zorgverleners, gaan de kosten van deze bloedonderzoeken alsnog van het huisartsenbudget af. Dit geeft een vertekend beeld van de daadwerkelijke zorgkosten die huisartsen maken, op het moment dat wij bloedonderzoek laten verrichten namens ándere zorgverleners.

We hopen u hiermee hebben kunnen uitleggen wat ons standpunt is en onze beweegredenen zijn indien wij een laboratoriumaanvraag door derden niet honoreren.