Euthanasieverklaring – Huisartsenpraktijk Hortus – Leiden

Euthanasieverklaring

Euthanasieverklaring

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw arts vragen uw leven te beëindigen. Dit heet euthanasie.

Wat is voor u ondraaglijk lijden?

Lijden is persoonlijk en voor iedereen anders. Lijden kan bestaan uit lichamelijke klachten zoals pijn, jeuk, misselijkheid of benauwdheid. Het kan ook gaan om psychisch lijden: angst, somberheid en verwarring. Uw huisarts en andere hulpverleners zullen er alles aan doen om uw klachten te verminderen. De zorg in de laatste maanden of weken van het leven heet palliatieve zorg.
Sommige mensen vinden het prettig om in deze periode over hun leven te praten met een geestelijk verzorger. Zou u dit ook willen, vertel dit dan gerust aan uw huisarts. Uw huisarts kan u de contactgegevens geven van geestelijk verzorgers.

Om zeker te weten wat u wilt en wanneer u dat wilt is het goed om een aantal vragen op een rij te zetten:

 • Waarom gaat het niet meer en wilt u dat uw leven stopt of er een einde aan uw leven wordt gemaakt?
 • Welke lichamelijke of psychische klachten en ongemakken heeft u?
 • Wat kunt u nu nog wel en wat kunt u niet meer?
 • Wat kunt u nog wel en waar beleeft u nog plezier aan, wat maakt het de moeite waard om voor te leven?
 • Wat is voor u ondraaglijk lijden?
 • Zijn er nog andere mogelijkheden om uw lijden te verlichten?
 • Bent u bang dat u in de toekomst zult lijden? Bijvoorbeeld door dementie of een andere ziekte die steeds erger wordt. Of doordat u afhankelijk wordt van anderen?

De angst voor pijn, benauwdheid of verwardheid die er nog niet is en misschien ook nooit komt, kan zo heftig zijn dat u niet meer wilt leven. Ook al heeft u op dit moment geen last van pijn, benauwdheid of verwardheid. Samen met uw huisarts kunt u bespreken waar u bang voor bent en waar uw heftige angst vandaan komt. Samen kunt u kijken of de angst kan worden aangepakt en of er dan weer ruimte komt voor nog een aantal mooie weken, samen met uw geliefden.

Hoe kunt u vragen om euthanasie?

In gesprekken met uw arts kunt u om euthanasie vragen. Deze gesprekken zijn heel erg belangrijk.

U kunt ook op papier zetten dat u om euthanasie vraagt, hiervoor is géén bepaald formulier verplicht, u mag het in uw eigen woorden opschrijven. Praat ook dan met uw arts over uw euthanasieverzoek. Voor meer informatie over schriftelijke wilsverklaringen, niet-reanimeren-verklaringen of een schriftelijke euthanasieverklaring kunt u de volgende website bezoeken:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen

Uw arts wil heel duidelijk weten waarom u om euthanasie vraagt. Belangrijke vragen zijn:

 • Hoe kijkt u aan tegen het einde van uw leven?
 • Wanneer is lijden voor u ondraaglijk? Is dat lijden er nu of bent u bang voor lijden in de toekomst? Waarom bent u daar bang voor?

Als u uw euthanasieverzoek op papier zet, hoeft dat niet heel uitgebreid. Ook taalfouten zijn helemaal niet erg. Het gaat erom dat het verzoek duidelijk van u is en bij u past. U vindt hieronder een voorbeeld.

Praat altijd met uw arts over uw euthanasieverzoek. Alleen een formulier opsturen of afgeven kan later misverstanden veroorzaken. Voor uw arts is het ook nodig dat u en uw arts uw verzoek goed besproken hebben, liefst meerdere keren.

Meestal heeft u deze gesprekken met uw huisarts. Gaat het bij u om psychisch lijden (angst, somberheid of verwarring)? Dan zal de psychiater deze gesprekken met u voeren.

Mocht u behoefte hebben aan een voorbeeld-formulier dan kunt u deze (tegen betaling) vinden op

of hieronder een summier voorbeeld

Beoordeling van uw euthanasieverzoek

Als u om euthanasie vraagt, zal uw arts dit met u bespreken.

Uw arts zal zorgvuldig afwegen of uw verzoek op dat moment aan de wettelijke eisen voldoet en of hij/zij uw verzoek wil uitvoeren. Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren.

Uw arts moet beoordelen:

 • of uw verzoek om euthanasie vrijwillig is,
 • of u er heel goed over heeft nagedacht,
 • of u precies weet wat euthanasie betekent en hoe het gaat,
 • of u ondraaglijk lijdt
 • en waarom er voor u geen andere oplossingen meer zijn.

Bron: thuisarts.nl