Inschrijven – Huisartsenpraktijk Hortus – Leiden

Inschrijven

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PATIENTENSTOP / PATIENT-STOP per 1 april 2024

Helaas is Huisartsenpraktijk Hortus per 1 april 2024 (tijdelijk) gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Om toereikende zorg te kunnen blijven leveren met ons team zijn we gebonden aan een maximum totaal aantal mogelijke patiënten in onze praktijk. We werken met een wachtlijst waarop u zich vrijblijvend mag aanmelden bij de balie. Zodra er plek vrijkomt zullen we mensen van de wachtlijst gaan benaderen of zij zich willen inschrijven als nieuwe patiënt.

Een plek op de wachtlijst is vrijblijvend voor beide partijen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlenen van (acute) zorg voor mensen op de wachtlijst.

 

Unfortunately, Huisartsenpraktijk Hortus will be (temporarily) closed for new registrations as of April 1, 2024. In order to continue to provide adequate care with our team, we are limited to a maximum total number of patients in our practice. We work with a waiting list for which you can register at the counter without obligation. As soon as space becomes available, we will approach people on the waiting list to ask if they would still like to register as a new patient.

A place on the waiting list is without obligation for both parties. We cannot be held responsible for providing (acute) care for people on the waiting list.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Wij kunnen zorg leveren aan patiënten woonachtig in de postcodes; 2311, 2312, 2313, 2321 of 2332. Buiten dit gebied nemen wij helaas geen nieuwe patiënten aan. Dit heeft te maken met de ‘aanrij-/ aanfiets-tijd’ indien er een spoedvisite gereden moet worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Vanwege de privacy-wetgeving is het niet mogelijk om uw ingevulde inschrijfformulier per mail naar ons op te sturen. Wij willen u vragen dit ingevulde formulier bij de assistente af te geven.

We can provide care to patients living in the zip codes; 2311, 2312, 2313, 2321 or 2332. Unfortunately, we do not accept new patients outside of this area due to the leadtime it takes in case we need to make an emergency visit. We appreciate your understanding.

Due to privacy legislation, it is not possible to send us your completed registration form by e-mail. We would like to ask you to hand over this completed form to the doctor’s assistant.

Hieronder kunt het het inschrijf formulier downloaden.

Inschrijf Formulier – Nederlands

Inschrijfformulier huisartsenpraktijk HORTUS (1)

Registration Form – English

Inschrijfformulier ENGELS huisartsenpraktijk HORTUS (1)